Seminarer – University of Copenhagen

Dansk > Seminarer

Seminarer

For at nå ud til de administrative og politiske niveauer i kommuner og regionen blev der årligt afholdt seminarer rettet mod disse grupper.

SIF og MESU organiserede årligt to seminarer inden for Det Nationale Netværk for Etniske Minoriteters Sundhed bestående af akademikere, fagfolk og praktikere, hvor forskere fra SULIM fik mulighed for at præsentere og diskutere deres resultater.

Derudover blev der organiseret et temarelateret internationalt seminar, hvor eksperter fra bla. Det Internationale Rådgivende Udvalg holdt oplæg.