Partnere – University of Copenhagen

Dansk > Partnere

Partnere

SULIM var et samarbejdsprojekt mellem fem forskningsinstitutioner. SULIM var iværksat og ledet af Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) i tæt samarbejde med de andre partnere, som beskæftiger sig med migration og sundhed – i forskning såvel som i praksis.

SULIM indebar et tværfagligt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, sundhedsmyndigheder, sundhedsprofessionelle og undervisningsinstitutioner. I SULIM indgik fem centrale projektpartnere og syv institutionelle samarbejdspartnere. Derudover indgil en række internationale forskere i forskningssamarbejde.

I projektets organisation indgik tillige et internationalt rådgivende udvalg, en styregruppe og et brugerråd.