Ph.d. projekt: en kvantitativ effektevaluering af MAMAACT interventionen – University of Copenhagen

Dansk > MAMAACT > Ph.d. projekt: kvantit...

Ph.d. projekt: en kvantitativ effektevaluering af MAMAACT interventionen

Dette ph.d. projekt bidrager med opdateret viden om etniske forskelle i intrauterin fosterdød og spædbarnsdød med et mere intensiveret fokus på samspillet mellem socioøkonomiske faktorer og etnicitet. På baggrund af registerdata undersøger denne ph.d. etniske forskelle i graden af graviditetskomplikationer og indikatorer for perinatal sundhed ved fødslen. Denne analyse vil kortlægge etnisk ulighed i interventionens udfaldsmål (successkriterier) forud for implementering og vil danne udgangspunkt for effektevalueringen, som foretages efter implementeringen og uden for ph.d.ens tidsperiode. Yderligere omfatter ph.d. projektet en kvantitativ effektevaluering af MAMAACT surveydata fra både før og efter implementeringen med henblik på at analysere mulige forbedringer i kvinders sundhedskompetence, oplevelse af svangreomsorg og viden om tegn på graviditetskomplikationer.

Forhåbningen er, at denne ph.d. vil bidrage med ny viden i forhold til at vurdere relevansen af MAMAACT indsatsen specifikt, og mere generelt hvordan vi reducerer etniske forskelle i perinatal dødelighed og øvrige reproduktive sundhedsudfald i Danmark og internationalt.

Kontakt: Trine Damsted Rasmussen
Vejledere: Anne-Marie Nybo Andersen, Signe Smith Jervelund og Sarah Fredsted Villadsen