Organisation – University of Copenhagen

Dansk > MAMAACT > Organisation

Organisation

Projektets styregruppe består af adjunkt Sarah Fredsted Villadsen, professor Anne-Marie Nybo Andersen og specialkonsulent Janne Sørensen. Styregruppens opgave er at sætte den strategiske retning for projektet samt at sikre projektets målopfyldelse.

Projektet er et partnerskab mellem Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, landets fødeafdelinger, Indvandrermedicinske klinikker på Hvidovre Hospital og Odense Universitetshospital, Komiteen for Sundhedsoplysning samt Jordemoderuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol.
Samlet set bidrager partnerne til at sikre, at projektets aktiviteter bliver af højeste niveau, har relevans på landets fødeafdelinger og opnår bæredygtighed i forhold til den fremtidige uddannelse af jordemødre i interkulturel kommunikation og diversitets sensitivitet, samt at projektets app og folder på sigt kan integreres i andre eksisterende materialer. Tæt dialog til kvinder med indvandrerbaggrund sikres gennem projektets brugerpanel.

Referencegruppe

Der er etableret en referencegruppe bestående af repræsentanter for fødeafdelingerne, Helge Kjersem fra Indvandrermedicinsk Klinik ved Hvidovre Hospital og Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital, lektor Signe Smith Jervelund og professor Allan Krasnik fra Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på Københavns Universitet, samt chefjordemoder Marianne Skovby Rasmusson fra Hvidovre Hospital, som har stort projektkendskab fra MAMAACT pilotstudiet. Referencegruppen rådgiver i forbindelse med dataindsamlingen og formidling af projektets resultater. Referencegruppen mødes cirka to gange igennem projektets levetid.

Brugerpanel

For at sikre forankring i målgruppen oprettes et brugerpanel med repræsentanter fra MAMAACT’s målgruppe.

Advisory board

Et advisory board er tilknyttet projektet med det formål at yde strategisk og faglig sparing i verdensklasse. Advisory Board’et mødes årligt og består af internationalt anerkendte forskere inden for bl.a. komplekse interventioner, reproduktiv sundhed for migranter, medicinsk antropologi og epidemiologi.

Advisory board’et består af:

  • Professor Birgitta Essén, Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University
  • Professor Sarah Salway, Section of Public Health, University of Sheffield
  • Klinikchef Elie Azria, Hôpital Paris Saint Joseph
  • Forskningsleder Janet Rich-Edwards, Division of Women’s health, Harvard University.
  • Lektor Ulla Christensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet