MAMAACT - etnisk lighed i mor-barn sundhed – University of Copenhagen

Dansk > MAMAACT

MAMAACT - etnisk lighed i mor-barn sundhed

Adjunkt Sarah Fredsted Villadsen og professor Anne-Marie Nybo Andersen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet har i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) modtaget en bevilling fra TrygFonden til en videreførelse af projektet ”Reproduktiv sundhed blandt migranter”, som var en del af SULIM-projektet (Sustainable Healthy Lifestyle Interventions among Migrants). Projektet er ud over bevillingen fra Trygfonden muliggjort gennem et finansielt samarbejde med Jordemoderuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol.

Netop nu gennemfører vi en undersøgelse sammen med næsten alle landets fødeafdelinger. Mamaact vil gøre noget ved social og etnisk ulighed i mor-barn sundhed i Danmark. Vi arbejder for at styrke dialogen mellem gravide kvinder og jordemødre. Og vi har brug for dig, hvis du er gravid lige nu! Se den dansksprogede video her: MAMAACT Vimeo.

MAMAACT har ud over den danske video, lavet videoer på engelsk, arabisk, urdu, tyrkisk og somali, de kan ses her: MAMAACT Vimeo

Siden 2012 har Sarah Fredsted Villadsen og Anne-Marie Nybo Andersen sammen med kollegaer forsket i årsagerne til etnisk ulighed i negative graviditetsudfald og søgt at skabe bedre forståelse for de faktorer, der fører til øget risiko for dødfødsel samt spædbarnsdød blandt nogle migrantgrupper i Danmark.

De har udviklet interventionsstudiet MAMAACT i tæt samarbejde med jordemødrene på Hvidovre Hospital. MAMAACT har til formål at skabe forandring i praksis ved at forbedre kommunikationen mellem gravide kvinder og jordemødre om kroppens tegn på graviditetskomplikationer for derigennem at sikre optimal reaktion på komplikationer fra såvel kvinders som systemets side.

MAMAACT består af en kombination af:

  • undervisningsmaterialer (i form af en app og en folder) om kropssignaler relateret til graviditetskomplikationer
  • efteruddannelse af jordemødre i diversitets sensitivitet
  • lidt mere tid til samtale i jordemoderkonsultationen (såfremt der opnås yderligere eksterne fondsmidler).

MAMAACT blev implementeret og evalueret som pilotstudie på Hvidovre Hospital i 2014-2015, og på baggrund af bevillingen fra TrygFonden implementeres og evalueres MAMAACT nu på tværs af hele Danmark som et lodtrækningsforsøg. MAMAACT projektet tilpasses de lokale forhold, og effekten evalueres som en kompleks intervention, med fokus på hvad der virker hvor og for hvem. Dette opnås gennem en kvalitativ evaluering af MAMAACT-interventionens implementering i kombination med en kvantitativ effektevaluering af kvindernes sundhedskompetence, tryghed, oplevelse af jordemoderkonsultationen, kontakt­mønstre i akutmodtagelser for gravide samt sundhed og dødelighed blandt nyfødte børn.

Evalueringen af MAMAACT gennemføres med udgangspunkt i to ph.d. projekter.